• 392

    جزئیات پرونده فساد اقتصادی «حمید باقری درمنی»از ابربدهکاران بانکی

    پرونده ۳۳ متهم دارد که ۵ متهم آن فراری هستند. ۴ نفر از متهمان کارشناس دادگستری و ۲ نفرشان کارمند بانک ملی هستند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی