نرم افزار مدیریت سمینار و کارگاه - سنم ، گزارشات مدیریتی

89
سنم ، سامانه نوین مشاوره
مرکز مشاوره خود را سریع ، آسان و کارآمد مدیریت کنید.
در این ماژول، بصورت لحظه ای، عملکرد کل مرکز به اختصار قابل مشاهده می باشد. مبلغ کل درامد و هزینه، عملکرد کاربران، میزان درامد مشاورین و تعداد جلسات برگزار شده موفق و غیر موفقی که نیاز به تعیین تکلیف دارند.

02537840017
http://sanamsoft.com
info@sanamsoft.com