پارگى رباط صليبى قدامى

275
پارگى رباط صليبى قدامى از جمله آسیب های ورزشی است که بسیاری از ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای به آن دچار می شوند. برای درمان و جراحی این از آسیب ها می توانید به دکتر هومن یحیی زاده مراجعه نمایید. فوق تخصص جراحي زانو و آسيبهاي ورزشي تلفن ٠٩١٢٩٢١٠٢٢١ dryahyazadeh.com
https://www.instagram.com/drhoomanyahyazadeh/
drhyahyazaheh
drhyahyazaheh 0 دنبال کننده