• 340

    چرا ثانیه ها مهم است

    هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده¬های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی