• 351

    رنگین‌کمان ثانویه

    اگر رنگین‌کمان اصلی در آسمان دیده شود، احتمال پدیدار شدن رنگین‌کمان ثانویه نیز وجود دارد. این نوع رنگین‌کمان‌ها را رنگین‌کمان دوگانه نیز می‌نامند. وقتی نور در برخورد با ریزقطرات آب معلق در هوا به جای یکبار، دوبار بازتاب داده شود، رنگین‌کمان ثانویه درست در پشت رنگین‌کمان اصلی نمایان می‌شود. پهنا و ضخامت رنگین‌کمان ثانویه دوبرابر بیشتر از رنگین‌کمان اصلی است اما رنگهای رنگین‌کمان اصلی ده برابر پررنگ‌تر از آن است. نکته جالب اینکه، ترتیب رنگهای رنگین‌کمان ثانویه برعکس رنگین‌کمان اصلی است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی