علت یکسره شدن جاروبرقی

6
در حالتی که جاروبرقی در حالت یکسره است وقتی جاروبرقی را به برق وصل می کنید به صورت خودکار روشن می شود و احتمالا مشکل در کلید روشن و خاموش کردن جاروبرقی است. در این ویدئو از آی پی امداد به بررسی علت یکسره شدن جاروبرقی می پردازیم.
https://ipemdad.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
ipemdad
ipemdad 7 دنبال کننده