موزیک آغازین ویندوز‌های مختلف

2
مایکروسافت، فیلمی از نوای آغازین ویندوزهای مختلف را منتشر کرده است.
Milad
Milad 456 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.