چطور از مقایسه خود با دیگران رهایی پیدا کنیم؟-فرافکر

357
آیا شما هم مدام درگیر مقایسه خود با دیگران هستید؟
و یا از این که دیگری از شما بهتر باشد، احساس حقارت می کنید؟
چه چیزی باعث می شود که ذهنتان همیشه شما را به مقایسه خود با بقیه وادار می کند؟
آیا از عاقبت مقایسه خودتان با دیگران اطلاع دارید؟

آیا می دانید مقایسه خودتان با دیگران باعث افتادن شما در یک چرخه معیوب که نتیجه آن کاهش عزت نفستان است می شود؟

یکی از مهم ترین دلایل اینکه برخی زندگی خود را با دیگران مقایسه می کنند، عزت نفس پایین است.
عزت نفس پایین باعث می شود که فرد حس کند، دیگران از او بهتر هستند؛ در این هنگام، ذهنش، او را به مشاهده بقیه دعوت می کند. زیرا می خواهد با این کار برتری اش نسبت به بقیه را به خودش ثابت کند.

امّا بدون شک زمانی که فردی شروع به مقایسه خود با دیگران می کند، عده ای هم یافت می شوند که بهتر از او باشند و این باعث می شود که عزت نفس شخص بیش از پیش، تضعیف شود.
بنابراین ذهن دوباره برای اثبات برتری اش، شروع به مقایسه خود با دیگران می کند تا شاید با دیدن افرادی که از خودش بهتر نیستند، آرام شود.
ولی باز هم حتما افرادی را پیدا می کند که بهتر از او باشند.
در این صورت فرد وارد یک چرخه تکراری می شود که دائم باعث کاهش عزت نفس او می شود.
از دیگر دلایل مقایسه خود با دیگران، کمال گرایی افراطی و اعتماد به نفس پایین است.

برای دیدن ویدیو های بیشتر و مطالعه مقالات مرتبط به وبسایت فرافکر سر بزنید:
http://farafekr.com
farafekr
farafekr 0 دنبال کننده