• 134

    3 گل ضربه ایستگاهی در یک بازی از میهایلوویچ

    سه گل ایستگاهی استثنایی از سینیشا میهایلوویچ با لباس لاتزیو در یک بازی و مقابل سمپدوریا در سال ۱۹۹۸


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی