داستان ترانه جوجه‌لریم

462
البته که ترانه جوجه لریم را هر پدر مادر و فرزند آذربایجانی حفظ است این ترانه دل چارلی چاپلین را هم به دست آورده زیرا زمانی که هنرمندان آذربایجانی در فرانسه حضور داشتند چارلی چاپلین پشت پیانو نشسته و ترانه جوجه لریم را اجرا کرده و روبه مهمانان کرده و گفته: پس شما از وطن این ملودی هستید سلام من را به هنرمندان آذربایجان برسانید
در سال 1949 آهنگساز قنبر حسین لی ترانه جوجه لریم را برای شاعر توفیق موتلیبووا پخش میکند و از او میخواهد برای این ترانه چیزی بنویسد اما ستاره جوجه لریم آن زمان ندرخشید بلکه 10 سال بعد صغرا باقرزاده در فستیوان مسکو این ترانه را خواند و حفظ همه شد
جوجه لریم فراتر از مرز زبان ترکی رفته و به زبان های مختلف ترجمه شده است
همچنین انیمیشن این ترانه را ساخته اند و با پیمودن تمام دنیا فرهنگ غنی آذبایجان را منتشر کرده است.

https://www.barishsesi.com


https://www.instagram.com/barishsesi/


https://telegram.me/barishsesi