فیلم فصل ششم ریاضی هشتم

367
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل ششم ریاضی هشتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هشتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده