چرا دچار سردرد صبحگاهي ميشويم؟

771
سردردهای ناگهانی، سردرد در حال افزایش، سردردی که همراه با علائمی همچون ضعف دست و پا، خواب رفتگی آن ها، اختلال تعادل و یا تاری دید باشد نیاز به بررسی متخصص دارد چرا که ممکن است علت مهمی داشته که در صورت بی توجهی می‌تواند خطرناک باشد.
علل متفاوتی می‌توانند سردردهای صبحگاهی را ایجاد کنند. آرتروز گردن، فشارخون بالا، ساییدن دندان‌ها بر روی هم در خواب، خر و پف‌های همراه با وقفه‌های تنفسی از علل شایع هستند، ولی افزایش فشار داخل جمجمه علت مهم و خوشبختانه کم شیوع‌تر است که ممکن است در زمان بیدار شدن از خواب سردرد بیشتری را باعث شود.