• 980

    پایگاه داده - جلسه یازدهم - قسمت اول

    آموزش اصول طراحی پایگاه داده توسط مهندس مرتضی قاسمی - جلسه 11 - قسمت 1 دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی