• 2,822

    فیلم پطرس رسول زیرنویس فارسی 2016 . The Apostle Peter: Redemption

    برای دیدن زیرنویس بر روی علامت CC کلیک کنید داستان روزهای زندان پطرس بعد از اتشسوزی رم .و شکنجه و اعدام مسیحیان رم . این فیلم نسخه جدید یلم به کجا میروی . میباشد . کانالهای فیلمهای مسیحی و انگیزشی


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی