شکار در آسمان با سرعت ۳۶۰ کیلومتر بر ساعت!

3,104
اگر سار سعی کند از چنگال قوش خود را برهاند و در جهت‌های مختلف پرواز کند، قوش تیزپر می‌بایست سرعت خود را به حداکثر برساند تا بیشترین شانس برای شکار را داشته باشد.
قوش‌های تیزپر که از آنها به عنوان سریع‌ترین شکارچی در جهان یاد می‌شود با سرعت بیش از ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت به سمت طعمه پرواز می‌کنند و خود را به آن می‌رسانند. این نوع مانور هوایی در بین همه پرندگان بی‌نظیر است و به آنها امکان می‌دهد شکار خود را در کوتاه‌ترین زمان به چنگ آورد و در آسمان آن را از پا دربیاورند. ولی نکته مهم اینجاست که اگر سرعت قوش‌ها به این میزان نرسد نمی‌توانند طعمه را به این شکل شکار کنند و این طور که نتایج حاصل از مطالعه جدید نشان داده است، میان حداکثر سرعت قوش‌ها و نحوه خفه کردن شکار آنها در آسمان رابطه مستقیم وجود دارد.
4 سال پیش
# قوش
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده