فیلم فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی

330
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی یازدهم تجربی در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده