شناخت اقتصاد و دولت در ایران

310
کتاب اقتصاد و دولت در ایران اثر موسی غنی نژاد توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است .
برای دیدن فهرست آثار نویسنده و کتابهای مرتبط کلیک کنید :
https://roozahang.com/Product/Book/72288