داغترین‌ها: #انتخابات

پیوند زدن درختان گردو به چه صورت است؟

149
ویژگی های پایه مناسب در پیوند زنی
1. پایه باید از رشد خوبی برخوردار باشد 2.پایه باید در برابر املاح آب و خاک و همچنین خشکی مقاوم باشد 3. مقاومت در برابر آفات 4. سازگاری پایه با پیوندک 5. ساقه پایه باید صاف و دارای بافت قوی باشد.

https://www.nahalarghavan.com/