فیلم نزدیکتر شدن 2024 زیرنویس فارسی

30
داستان فیلم
در فیلم نزدیکتر شدن آکیتوی هفده ساله که فقط یک سال دیگر زنده است، با شادی بخشیدن به زندگی دختری که فقط شش ماه از عمرش باقی مانده معنای تازه ای در زندگی پیدا می کند.
Milad
Milad 686 دنبال کننده