آموزش ایده پردازی و اعتباری سنجی ایده ها در استارتاپ ها

138
بهترین ایده های استارتاپی را در دوره آموزشی ایده پردازی و اعتبارسنجی ایده ها جزیره کارآفرینی آموزش ببینید. اگر ایده برای شروع کسب و کار ندارید کافیست یاد بگیرید. خرید دوره آموزشی ایده پردازی و اعتبارسنجی ایده ها با تدریس دکتر شمس الدین یوسفیان اولین کارافرین سریالی ایران و دکتر آرین اکبری پدر ژنتیک موفقیت ایران در جزیره کارآفرینی. برای خرید دوره آموزشی وارد سایت زیر شوید.
www.jk24.ir
02152889888