اخبار جوانرود-استاد فاروق ولی زاده فیتنس کار برتر ایران به همکاری کمپین بله بو ژیان رفت

261
استاد فاروق ولیزاده فیتنس کاری که با حرکات فوق تصور بشریش باعث حیرت همگان شده است. در مبارزه با کرونا قدم جدیی برداشت. او با همکاری کمپین آری به زندگی بر ای بچه های سه تا 12 سال تمرین های ورزشی در خانه را طراحی نموده و هرشب به برنده جایزه می دهند. هدف از اینکار تغییر روحیات بچه ها در زمان بیماری است
Jian1370
Jian1370 0 دنبال کننده