نوحه فوق العاده سوزناک درشهادت حضرت امام کاظم علیه السّلام

42
امام صادق علیه السّلام فرمودند: عمل کنندگان همه هلاك شوند💡مگر آنان كه عملشان، عبادت و بندگی باشد و عبادت کنندگان همه هلاك شوند،💡مگر آنانكه عبادتشان از سرعلم و آگاهي باشد و عالمان همه هلاك شوند💡مگر آنان كه در علمشان، راستگو باشندو صادقان(راستگویان) همه هلاك شوند،💡مگر آنان كه اخلاص داشته باشندو مخلصان همه هلاك شوند،💡مگر آنان كه تقوا داشته باشندو با تقوايان همه هلاك شوند،💡مگر آنهایی كه يقين داشته باشند💡و همانا اهل یقین بر دین و اخلاق نیک بزرگ و عظیمی دست يافته اند..🌸مصباح الشريعة / ص37🌸تفسیر البرهان / ج3 / ص401