نحوه عصب کشی

2,832
عصب کشی دندان بوسیله ابزاری به نام فایل انجام می گیرد . در این کار کلیه بافت های داخل کانال دندان خارج می گردند.
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 22023658
www.dencareclinic.com
DrBozorg
DrBozorg 0 دنبال کننده