• 88

    عوارض جراحی بینی

    دکتر علی اکبر عطایی “جراح بینی خوب در تهران” در خصوص عوارض جراحی بینی مواردی را بیان می کنند. جهت تعیین وقت مشاوره و مراجعه به دکتر علی اکبر عطایی با شماره های ۰۲۱۸۸۷۷۳۳۵۸ و ۰۲۱۸۸۸۸۹۰۰۴ تماس بگیرید. همچنین برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه نمائید.https://www.instagram.com/draliakbarataei/ http://drataei.com/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی