• 115

    طنز استاد استادان، برنامه چهارم «رفیق گرمابه و گلستان»

    برنامه چهارم «رفیق گرمابه و گلستان» برنامه‌ای طنز در حوزۀ فرهنگ، هنر و اجتماع با دیدگاه انتقادی، آموزشی و #طنزآگاهی.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی