• 121

    تفاوت must not و don't have to

    تفاوت must not و don't have to یکی از سوالات رایج زبان آموزان است که نمی دانند چه موقع باید از mustn't و چه موقع باید از don't have to استفاده کنند.must not برای زمانی است که در مکالمه به شخص مقابل قصد داریم بگیم قدرت تصمیم گیری نداره ولی در صورت استفاده از don't have to قدرت انتخاب و تصمیم گیری را به شخص مقابل می دهیم. آموزش زبان انگلیسی کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی