حل یک تست مهم از مبحث نوسان با روش های تکنیکی

1,169
حل یک تست مهم از مبحث نوسان با روش های تکنیکی .

تا کنکور 97 فیزیک را با لذت یاد بگیرید .

هر روز تا کنکور با یک نکته تستی فیزیک با استاد عربشاهی .

برگرفته از کانال تلگرام راه اندیشه .

توصیه ی زمین شناخت 2017 : توی درس فیزیک هر چی که از انتشارات معتبر فیلم آموزشی میاد بیرون به خصوص استاد عربشاهی نگاه کنید و آن ها را با چند بار تکرار یاد بگیرید . فیزیک کنکورتون همین میاد بیش تر از اینم نیست .