• 186

    برررسی مفهوم شتاب مبنای طرح؛ کاربرد و نحوه محاسبه آن در طراحی سازه

    بررسی کاربرد شتاب مبنای طرح زلزله در محاسبه برش پایه ساختمان و نیروی برشی زلزله وارد بر سازه، تحلیل خطر زلزله به روش احتمالاتی و بررسی جداول این ضریب به همراه بیان نکات محاسبه دوره بازگشت زلزله برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art51

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی