داغترین‌ها: #انتخابات

درخواست طلاق سویل از محسن افشانی

296
سویل خیابانی به خاطر ضرب و جرح و انتشار تصاویر خصوصی اش از محسن افشانی شکایت کرد.