بهترین کلیپ انگیزشی سال 2019
  • بهترین کلیپ انگیزشی سال 2019

    جملات انگیزشی, زندگی ما انسان ها را افکارمان می سازد. بنابراین باید بسیار آگاهانه افکارمان را کنترل کنیم. آگاهانه انرژی مثبت ساطع و جذب کنیم. https://dalanbook.com/blog/motivational-quotes-success آگاهانه خوشحال و شاد باشیم و آگاهانه به اطرافیان مهر بورزیم. آگاهانه به دنبال خبرهای خوش باشیم و همچنین آگاهانه از زندگی لذت ببریم! جملات انگیزشی کوتاه موجب ایجاد روحیه و انگیزه در فرد شده و به او انرژی می دهد.اگر به دنبال سخنان و جملات انگیزشی از بزرگان و شخصیت های معروف هستید، در اینجا می توانید نقل قول مورد نظر خود را پیدا کنید.

    16 فروردین 1398 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی