تصفیه آب صنعتی

11
دستگاه تصفیه آب صنعتی ️ آب پاکسازان
https://plink.ir/B0QWH
خروجی آب کمتر بسته به نیاز مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند.
میزان خروجی آب تصفیه شده میتواند از حداقل ۰۰۱۱ لیتر الی ۰۱۱ هزار لیتر در شبانه روز باشد . جهت استعلام قیمت ابتدا باید میزان خروجی آب مشخص شود .
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.