چرا در شبکه ولايت از خوبي هاي خلفاي ثلاثه اهل سنت گفته نميشه ؟

123
چرا در شبکه ولايت از خوبي هاي خلفاي ثلاثه اهل سنت گفته نميشه ؟
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده