• آموزشگاه نقاشی ایکاروس و نقاشیهای هایپر رئال رنگ روغن

    نقاشی رنگ روغن به سبک و سیاق هایپر رئالیستی در آموزشگاه نقاشی ایکاروس، مرکز تخصصی نقاشی و طراحی در غرب تهران. در این فیلم مقاطعی از انجام نقاشی رنگ روغن بروی بوم که توسط هنر جویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس انجام شده است را مشاهده مینمایید. جهت مشاهده و مطالعه مطالب آموزشی نقاشی و طراحی به سایت www.mahvis.net مراجعه نمایید. 02144015447 و 02144022265

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی