آيا جنس بدن مورچه از شيشه است و اين موضوع از قرآن و قضيه مورچه زمان حضرت سليمان ثابت میشه ؟

158
آيا جنس بدن مورچه از شيشه است و اين موضوع از قرآن و قضيه مورچه زمان حضرت سليمان ثابت میشه ؟
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده