تله پرامپتر شرکت ساعت (قسمت دوم)

18
02166591625 |www.saatco.ir | تله پرامپتر
معرفی تله پرامپتر وسیله ای که با آن متن را رو به روی لنز دوربین مشاهده می کنید و دیگر نیازی به حفظ متن ندارید. در این قسمت توضیحات نرم افزار تله پرامپتر داده می شود.
saat company
saat company 1 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.