منظور از نذر برای امام و امامزاده و غير خدا چيست ؟ آيا نذر برای غير خدا شرک است ؟

169
منظور از نذر برای امام و امامزاده و غير خدا چيست ؟ آيا نذر برای غير خدا شرک است ؟
6 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده