دیرین دیرین - لاک‌پشت‌آبی شاکی

431
این قسمت: لاک‌پشت‌آبی شاکی

آخه شرمندگی شماها به چه درد من می‌خوره؟!