بازگشت بسته های شبانه اینترنت به حالت قبل

66
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بسته‌های شبانه اینترنت را اپراتور‌ها حدود یکسال بود که محدود کرده بودند که در ۴۵ روز گذشته از آن‌ها خواسته شده آن را به حالت قبل برگردانند.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده