• 855

  چگونه سریع تر یاد بگیریم - زبان (انگلیسی)

  چگونه سریع تر یاد بگیریم - زبان (انگلیسی)

 • 1 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • آموزش زبان بیگانه برای یادگری هرچه از سنین پاین تر شروع به یاد گیری بشه سریع تر یاد میگرن ولی هرچه سن بره بالا یادگیری سخت میشه
   hamidreza1360  -  28 اردیبهشت 1397  |  0