• چگونه سریع تر یاد بگیریم - زبان (انگلیسی)

    چگونه سریع تر یاد بگیریم - زبان (انگلیسی)

  • 1 دیدگاه
    عکس امنیتی
    • آموزش زبان بیگانه برای یادگری هرچه از سنین پاین تر شروع به یاد گیری بشه سریع تر یاد میگرن ولی هرچه سن بره بالا یادگیری سخت میشه
      hamidreza1360  -  28 اردیبهشت 1397  |  0