• 167

    آموزش کدگذاری متغیرها با نرم افزار SAS

    آموزش کامل نوشتن دستورات در نرم افزار SAS را می توانید از سایت فرازدرس به آدرس زیر دانلود کنید. در این دوره آموزشی، آموزش مقدماتی برنامه نویسی در نرم افزار sas ارائه شده است. https://farazdars.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sas/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی