• 423

    استادرائفی پور-گفتم شماحق ندارید به مادرایشان توهین کنید

    صحبت های جالب استاد رائفی پور درباره آمد نیوز و توهین های این کانال به استاد رائفی پور

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی