• 240

    بررسی ویدیویی مراحل تکمیل فرم انتخاب رشته دکتری سراسری 98

    داوطلبان شرکت در مرحله انتخاب رشته دکتری سراسری 98 می بایست قبل از تکمیل فرم انتخاب رشته ، نسبت به تمامی مراحل تکمیل فرم انتخاب رشته دکتری سراسری 98 آگاه شوند تا در حین تکمیل این فرآیند دچار اشتباه نشوند . در این صفحه به بررسی ویدیویی مراحل تکمیل فرم انتخاب رشته دکتری سراسری 98 می پردازیم .

    1 اسفند 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی