کیم جونگ اون بالاخره سرحال رویت شد!

210
کیم جونگ اون رهبر کره بعد از سه هفته باری دیگر در جلسه‌ای سیاسی حاضر شد و این بار خیلی خندان و سرحال. او حالا دیگر نشان داده اثری از بیماری ندارد!