خواص میوه و دانه درخت کاج

183
از صمغ درخت کاج اسانسی استخراج میشود که بسیار خوشبو و پایه عطرهایی بسیارخوشبو با عطر کاج میباشد.
Mobibii
Mobibii 17 دنبال کننده