• 37

    آيا اگر شيشه مشروب را روز جمعه هفت بار با آب بشويند پاک ميشه ؟ استاد وحيدپور 2

    آيا اگر شيشه مشروب را روز جمعه هفت بار با آب بشويند پاک ميشه ؟ استاد وحيدپور

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی