ابداع سیستم نظارت بر رانندگان خواب‌آلود

838
دستگاه جدیدی ساخته شده که با نصب در جلوی دید راننده، وی را نظارت کرده و در صورت احتمال وقوع خطر، هشدار می‌دهد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده