• 140

    مصاحبه رشته های شرایط خاص کارشناسی ارشد

    سلزمان سنجش زمان بندی مصاحبه رشته های شرایط خاص کارشناسی ارشد را به همراه لیست اسامی چند برابر ظرفیت معرفی شدگان این رشته محل ها در سایت خود منتشر می کند .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی