علت عصبانیت در زمان پریود

133
تحقیقات نشان داده است که میزان پروژسترون و استروژن در میان کسانی که مشکلات مربوط به قاعدگی دارند و کسانی که این مشکلات را ندارند، یکسان است؛ بنابراین متخصصان نتیجه گرفته‌اند که ممکن است تفاوت‌های ژنتیکی باعث شوند بعضی از افراد نسبت به دیگران حساس‌تر شوند و به تغییرات هورمونی و سطح شیمیایی مغز واکنش بیشتری نشان دهند.
drchek_ir
drchek_ir 0 دنبال کننده