ساختار سختی گیر رزینی

40
سختی گیر رزینی چیست؟ متداول ترین روش برای حذف سختی آب در صنایع، استفاده از سختی گیر های رزینی می باشد. این دستگاه شامل یک استوانه از جنسFRP یا فلزی می باشد که در داخل آن مواد موثر در سختی زدایی (رزین های کاتیونی تبادل یونی) قرار گرفته است. رزین ها کلسیم و منیزیم که سبب ایجاد سختی در آب می شوند را با سدیم تعویض کرده و آب سخت را به آب نرم تبدیل می کند.