• 1,300

    آموزش ریاضی هشتم فصل اول

    در این ویدئو به مبحث معرفی عددعای صحیح که بخش اول از فصل اول یاضی هشتم است پرداخته شده برای مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هشتم به لینک زیر مراجعه کنید: beyamooz.com http://beyamooz.com/riyazi8

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی